مدیریت بانکداری BMBA

مدیریت بانکداری BMBA
 Bank Master of Business Administration- BMBAدر راستای توانمندی سرمایه های انسانی صنعت بانکداری در چارچوب دوره های کوتاه مدت غیرحضوری، مرکز سروش اندیشه در یک ابتکار ویژه اقدام به طراحی دوره آموزشی “مدیریت کسب و کار بانکداری (Bank Master of Business Administration-BMBA)”نموده است.

هدف دوره مدیریت کسب و کار بانکداری :

ارتقای دانش، بینش و مهارت مدیران، کارشناسان،  و سایر فعالان صنعت بانکداری در زمینه مدیریت کسب و کار بانکداری است.

مخاطبان دوره مدیریت کسب و کار بانکداری – BMBA :

مدیران، کارشناسان و کارکنان ستاد مرکزی و مدیریت ها و سرپرستی های شعب، روسا، معاونین، مسئولان و متصدیان شعب بانکها و علاقمندان به اشتغال در بانکها

سرفصل های دوره:
دانش علوم بانکی
بانکداری داخلی
بانکداری الکترونیک
مدیریت منابع انسانی
مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت استراتژیک


 کد رشته مدت دوره
 شهریه (ت)
 سطح دوره
 *دوره جدید* 200ساعت 260/000 (بامدرک بین المللی) تکمیلی
 ثبت نام اولیه دریافت کارت کاربری با پست