طرح های تشویقی

آموزش مجازی هایتک-طرحهای تشویقی

................................................................................................................................................................................
آموزش مجازی هایتک-طرح تشویقی 1
در این طرح تشویقی شما در ازای ثبت نام در سه دوره، یک دوره رایــــــگان همراه با گواهینامه بین المللی هدیه میگیرید.
تبصره: در این طرح درس های 40 ساعته به عنوان یک دوره محسوب نمی شود.
تبصره: هر دو درس 40 ساعته یک دوره محاسبه میگردد.

آموزش مجازی هایتک-طرح تشویقی2
در این طرح تشویقی شما در ازای ثبت نام در 2 دوره، یک گواهینامه بین المللی رایگان به ارزش 100.000 تومان هدیه میگیرید.
تبصره: گواهینامه رایگان برای یکی از دو دوره شما صادر میگردد.

آموزش مجازی هایتک-طرح تشویقی 3
در صورتی که هزینه ثبت نام دوره های شما بیش از 700/000 تومان باشد، 20 درصد تخفیف ویژه به شما تعلق خواهد گرفت.
تبصره: مبلغ تخفیف پس از واریز هزینه کلی دوره ها به حساب شما عودت میگردد.
تبصره: این طرح برای پرداخت یکجای مبلغ ذکر شده قابل اجرا است.
آموزش مجازی هایتک-طرح تشویقی4
دانشجویان و فرهنگیان عزیز شهریه دوره خود را می توانند طی دو مرحله پرداخت نمایند.
تبصره: ارسال اسکن کارت فرهنگیان و یا کارت دانشجویی الزامی می باشد.
تبصره: 50 درصد شهریه هنگام ثبت نام و 50 درصد هنگام صدور گواهینامه تسویه میگردد.

آموزش مجازی هایتک-طرح تشویقی5
با ثبت نام در سه دوره همزمان میتوانید مبلغ شهریه را طی دو قسط پرداخت نمایید.
تبصره: 50 درصد شهریه هنگام ثبت نام و 50 درصد هنگام صدور گواهینامه تسویه میگردد.

نکته:
هر فراگیر تنها از یک طرح تشویقی می تواند استفاده نماید.
طرحهای تشویقی برای افرادی که شهریه دوره ها را با  تخفیف واریز کرده اند فعال نمیگردد.